Σελίδες

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Noir Désir - Le Vent Nous Portera [2001]
2001... και Le Vent Nous Portera μέσα από το album των Noir Désir... "Des visages des figures"live


acoustic/live...2010 και η Sophie Hunger μέσα από το "1983" σε cover εκτελεση του Le Vent Nous Portera!!!


Noir Désir - Le Vent Nous Portera [2001]

Je n'ai pas peur de la route
Faudrait voir, faut qu'on y goûte
Des méandres au creux des reins
Et tout ira bien là
Le vent nous portera

Ton message à la Grande Ourse
Et la trajectoire de la course
Un instantané de velours
Même s'il ne sert à rien va
Le vent l'emportera
Tout disparaîtra mais
Le vent nous portera

La caresse et la mitraille
Et cette plaie qui nous tiraille
Le palais des autres jours
D'hier et demain
Le vent les portera

Génetique en bandouillère
Des chromosomes dans l'atmosphère
Des taxis pour les galaxies
Et mon tapis volant dis ?
Le vent l'emportera
Tout disparaîtra mais
Le vent nous portera

Ce parfum de nos années mortes
Ce qui peut frapper à ta porte
Infinité de destins
On en pose un et qu'est-ce qu'on en retient?
Le vent l'emportera

Pendant que la marée monte
Et que chacun refait ses comptes
J'emmène au creux de mon ombre
Des poussières de toi
Le vent les portera
Tout disparaîtra mais
Le vent nous portera
------------------------------------------------------------------------------------

(English)
I'm not scared of the road
We should see, must taste
From meander in the hollow of your breast
And there everything will be OK
The wind will carry us

Your message to Ursa Major
And the trajectory of your race
An instant of velvet
Even if it's not useful though
The wind will take it away
Everything will disappear but
The wind will carry us

The caress and the grapeshot
And that wound that tears us appart
The palace of everyday
From yesterday and tomorow
The wind will carry them

The genetic in shoulder-belt
Chromosom in the atmosphere
Taxis for galaxies
And my flying carpet says ?
The wind will take it away
Everything will disappear but
The wind will carry us

This perfume of our dead years
What can knock at your door
Infinity of destinies
We lay some but what do we retain?
The wind will take it away

During the tide rises
And everyone is doing its accounts
I take in the hollow of your shadow
Dusts of you
The wind will carry them
Everything will disappear but
The wind will carry us

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Faithless - Salva Mea [1996]


1996... και οι Faithless κυκλοφορούν το πρώτο τους album με τίτλο "Reverence".

2011... και οι Faithless ανακοινώνουν μέσα από το επίσημο site του Maxi Jazz ότι διαλύονται (περισσότερα στο mixgrill)...

Μέσα από το "Reverence" λοιπόν... "Salva Mea".

album version (audio)1996 live2005 live


Faithless - Salva Mea [1996]
Dido :
How can I change the world if I can't even change myself ?
I cannot change the way I am ?
I don't know, I don't know.

Maxi Jazz :
I wanna take a look at the world behind these eyes,
Every nook, every cranny reorganise,
Realise my face don't fit the way I feel.
What's real ?
I need a mirror to check my face is in place,
Incase of upheaval, fundamental movement below,
What's really going on I wanna know,
But yo, we don't show on the outside, so slide.
Just below my skin I'm screaming...

I need a mirror for my spirit,
Yeah, can you feel it ?
When I get deep, wanna hear myself sleep,
Not drowning, just tumbling around and around in the voices
Like a crowd in my head so loud,
I wonder what it's like to be dead,
I hope it's quiet, noise in my head like a riot,
Any remedy you have for me I'll try it.
Just below my skin I'm screaming...

I'm going deep, so deep that I can't sleep,
The pills ain't cheap but the bills are steep,
So I lick up with a booze and a spliff,
Try to snooze,
But who's dreaming, I ain't, this is win or lose,
Put down the drink, try not to think,
Let it go, fundamental movement below,
And yo, reality is dreaming,
Just below my skin I'm screaming...

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

The Black Keys - Too Afraid To Love You [2010]


...2010 και "Too Afraid To Love You" από τους The Black Keys και μέσα από το 6ο album τους, το "Brothers".


album version


Live in Studio


The Black Keys - Too Afraid To Love You [2010]
My gears they grind
More each day
And I feel like
They're gonna grind away

And the city blocks
They drive me wild
They're never ending
Mile after mile

I just don't know what to do
I'm too afraid to love you

It's heaven on earth
In her embrace
Her gentle touch
And her smiling face

I'm just one wishing
That I was a pair
With someone
Oh somewhere

All those sleepless nights
And all those wasted days
I wish loneliness would leave me
But I think he's here to stay
What more can I do
I'm wringing myself dry
And I can't afford to lose
One more teardrop from my eye