Σελίδες

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009

Apoptygma Berzerk - Kathy's Song [2000]

remember...
2000 και "Kathy's Song" από τους Apoptygma Berzerk και από το album τους "Welcome to Earth".


Live performance (2000 tour)


Victoria Mix by VNV Nation


Apoptygma Berzerk - Kathy's Song [2000]

In the beginning
God created the heaven and the earth.
And the earth was without form and void.
And darkness was upon the face of the deep.
And God said: 'Let there be light'
And there was light.
And God saw the light that it was good.
And God divided the light from the darkness.
And God called the light day, and the darkness he called night.
And God saw everything that he had made, and behold... it was good.
And God created man.
And man created machine,
And machine,
Machine created music.
And machine saw everything it had made and said: 'Behold'

Oh my love, it's time
You know how it feels
You read between the lines
You know me better than I do
I lost again, my friend
You know I'm not a saint
You knew it all this time
Still you've been waiting for me here...

Oh my love, it's time
You know how it feels
You read between the lines
And know me better than I do
I'm lost again my friend
You know I'm not a saint
You've known it all this time
Still you've been waiting for me here...

And machine saw everything it had made and said: 'Behold'

Come lie next to me
Know why, you and me are one
Come lie next to me
No lies, you and me are one

(Please) Come lie next to me
Know why, you and me are one
Come lie next to me
No lies, you and me are one...

Come lie next to me
Know why, you and me are one
Come lie next to me
No lies, you and me are one

(You know I'm not a saint...)

You know I'm not a saint...
You know I'm not a saint...

And on the seventh day, the Machine pressed stop...