Σελίδες

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2009

Woven Ηand - Sparrow Falls [2004]Το Sparrow Falls από τους Woven Ηand.
Μέσα από το Consider the Birds που κυκλοφόρησε το 2004...

(only audio)Woven Ηand - Sparrow Falls [2004]
Holy king cause my skin to crawl
Away from every evil thing
In a cotton mouth in a cotton mouth
Quick across the water bring

Your hand speak of a broken door handle
Of thoughts and deeds a little bird sings
A little bird sings
Star rise on the face of the water
Quiet comes on the wing of a lark
Call out in an old time holler
Call out if you're afraid of your dark

I will you no grief no to see you fall
Once had a mind to I'm done with that
I mean you no harm at all

What stands between us
Runs right through my head
It's water still under the bridge
We come together in a horsehead union
Hang my tobacco hands from a beam
Silver handled and chest of drawers
Out of the longhouse I took what's yours
I took what's yours

I will you no grief no to see you fall
Once had a mind to I'm done with that
I mean you no harm at all

I will you no grief no to see you fall
Once had a mind to I'm done with that
I'm done with that
I mean you no harm at all