Σελίδες

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2008

The Nextmen (feat. Zarif ) - Something Got You [2007]
2007, και οι Nextmen με την Zarif (Davidson) στο Something Got You από το album This Was Supposed To Be The Future.

The Nextmen (feat. Zarif ) - Something Got You [2007]
There was a time
When we began to write
A world within our heads

Taking time
To leave it all behind
And live on what we say

I wasn't blind
It's just
I can see it now
But it was just
That who i knew
Wasn't the you
That makes me blue
But it's true
That it's not you

Yeah

Something's got you
And it's nasty
It's taking over you
And you can't see

Something's got you
So i can't find
What i know of
What i know of
What i know of you

There was a time
You saw your second chance
The future in your hands

For a while
It was you
And all you asked
It became our only plans

I wasn't blind
It's just
I can see it now
But it was just
That who i knew
Wasn't the you
That makes me blue
But it's true
That it's not you

Yeah

Something's got you
And it's nasty
It's taking over you
And you can't see

Something's got you
So i can't find
What i know of
What i know of
What i know of you

You're taking my way
You should be still again
You're in my side bag

You're moving off again
I try not to lose
What smiles
You could take away
But then you're back again

Ooh

Something's got you
And it's nasty
It's taking over you
And you can't see

Something's got you
So i can't find
What i know of
What i know of
What i know of you...