Σελίδες

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2008

Iggy Pop - In the Death Car [1993]
Ο Iggy Pop στο In the Death Car του Goran Bregovic από το soundtrack της ταινίας Arizona Dream(1993).


Iggy Pop - In the Death Car [1993]
A howling wind is whistling in the night
My dog is growling in the dark
Something's pulling me outside
To ride around in circles
I know that you have got the time
Coz anything I want, you do
You'll take a ride through the strangers
Who don't understand how to feel
In the deathcar, we're alive
In the deathcar, we're alive

I'll let some air come in the window
Kind of wakes me up a little
I don't turn on the radio
Coz they play shit, like....You know
When your hand was down on my dick
It felt quite amazing
And now that, that is all over
All we've got is the silence
In the deathcar, we're alive
In the deathcar, we're alive
So come on mandolins, play

When I touched you
I felt that you still had your baby fat
And a little taste of baby's breath
Makes me forget about death
At your age you're still joking
It ain't time yet for the choking
So now we can see the movie and see each other truly
In the deathcar, we're alive
In the deathcar, we're alive
I want to hear some mandolins