Σελίδες

Δευτέρα, 26 Μαΐου 2008

Rialto - Monday Morning 5:19 [1998]


Οι Rialto και από το ομώνυμο album τους που κυκλοφόρησε το 1998, στο... "Monday Morning 5:19".acoustic version


Rialto - Monday Morning 5:19 [1997]
At eight o’clock we said goodbye
that’s when I left her house for mine.
She said that she’d be staying in
well she had to be at work by nine
So I get home and have a bath
and let an hour or two pass
drifting in front of my tv
when a film comes on that she wants to see.

It’s monday morning 5:19
and I’m still wondering where she’s been
’cos every time I try to call
I just get her machine.
and now it’s almost six am,
and I don’t want to try again,
’cos if she’s still not back
then this must be the end.

.at first I guess she’s gone to get
herself a pack of cigarettes,
a pint of milk, food for the cat
but it’s midnight now and she’s still not back.

It’s monday morning 5:19
and I’m still wondering where she’s been
’cos every time I try to call I just get her machine
and now it’s almost six am
and I don’t want to try again,
’cos if she’s still not back then heaven knows,
what then, is this the end?

At half past two I picture her
in the back of someone else’s car
he runs his fingers through her hair...
oh you shouldn’t let him touch you there!

It’s monday morning 5:19
and I’m still wondering where she’s been
’cos every time I try to call I just get her machine
and now it’s almost six am
and I don’t want to try again,
’cos if she’s still not back then heaven knows,
what then, is this the end?

Rialto: http://www.inspiracy.com/rialto/